Fiber

Våra tjänster inom fiberområdet:
 • Serviceavtal
 • Faktureringstjänst
 • Projektering och totalentreprenader för fibernät
 • Grävning på tomter och inom tätbebyggda områden
 • Nedläggning av fiberslang
 • Svetsning och kontaktering
 • Ledningsutsättning
 • Byggnation av fastighetsnät
 • Felsökning i fibernät
 • Inmätning GIS
 • Dokumentationstjänster
 • Drift- och underhållsavtal
Nya projekt
 • Kvänum Energi AB har tecknat serviceavtal med Larv-Längjum fiberförening.
 • Kvänum Energi AB har tecknat serviceavtal med Vänersnäs fiber.
 • Kvänum Energi AB anlägger fibernät på Vänersnäs. Byggstart i April/Maj-17, drygt 200 anslutningar.
 • Kvänum Energi AB, kommer som underentreprenör till Valdemars maskinstation, att installera fiber i Luttra. Projektet omfattar 150 anslutna fastigheter.
 • Kvänum Energi AB har tecknat serviceavtal med Luttra Fiber som kommer gå i bruk när entreprenaden är slutförd.
 • Kvänum Energi AB har fått fortsatt förtroende av Svenska Stadsnät AB att, på totalentreprenad, anlägga fiber i Lindome.
Vara Net

Kvänum Energi har tecknat drift- och underhållsavtal med Vara Net.

Felanmälan sker i första hand till Telia på telefon: 020-240 250.