Personal

Thomas Kvist

VD

Bengt O Nilsson

Avdelningsansvarig Bioenergi

Johan Lidén

Avdelningsansvarig Intern verksamhet

Tage Landqvist

Avdelningsansvarig Elhandel

Patrik Jansson

Avdelningsansvarig Elnät

Jonas Andersson

Avdelningsansvarig Extern verksamhet

Susanne Lindberg

Avdelningsansvarig Ekonomi

Gunnel Davidsson

Debitering/leverantörsbyten

Andreas Andersson

Montör Elnät

Per-Arne Magnusson

Montör Elnät

 

Inge Hildingsson

Serviceansvarig Bioenergi

Marie-Anne Kjell Svensson

Kundtjänst El

Minna Jerneborg

Marknadsassistent

Johanna Jansson

Kundtjänst Bioenergi/el

David Hill

Montör Elnät

Oskar Andersson

Montör Elnät

Anders Bengtsson

Montör biovärme

Fredrik Andersson

Fibertekniker

Tomas Jonsson

Entreprenör Gräv

    Per-Inge Håkansson

    Entreprenör Gräv

      Bert Enström

      Entreprenör Värme