MVG i Kundnöjdhet

MVG i Kundnöjdhet till Kvänum Energi!

Supportföretaget TMJ Group genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss leverantörer – bland annat måste vi följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer fram i undersökningen.

nojdkund_emblemTvåa i hela Sverige – på första försöket!

I årets undersökning – som var första gången vi deltog – visade det sig att Kvänum Energi har Sveriges näst nöjdaste elkunder bland ett fyrtiotal företag som deltar i enkäten. Ett så bra nöjdhetsindex redan vid vår första mätning gör oss mycket stolta över resultatet.

De regelbundna undersökningarna – där du som enskild kund är helt anonym – hjälper oss att fokusera på våra kunders behov. Alla resultat kommer att ligga till grund för vårt ständiga utvecklingsarbete för att bli en ännu bättre leverantör. Tack för att du hjälper oss i de ansträngningarna – du är det viktigaste vi har!

Om TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:
Undersökningarna baseras på tio viktiga frågeställningar. Resultaten presenteras som ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Indexet uppdateras vartefter nya mätningar tillkommer.

Betygsskalan:
Nöjdhetsindex   50–65 = Godkänd
Nöjdhetsindex   >65–75 = Väl godkänd
Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se
www.supportforetaget.se