Kvänumbygdens Energi Ek. för.

Kvänumbygdens Energi Ek. för.

Personalen är vår tillgång och vår målsättning är att hålla en hög servicenivå.

Kvänumbygdens Energi Ek För bildades 1968
Kvänumbygdens Energi är en ekonomisk förening med elkunder i området som ägare. Föreningen har till syfte att trygga elförsörjningen i Kvänumbygden.

Kvänumbygdens Energi äger och underhåller elnätet, och är moderbolag till Kvänum Energi AB. Inom området finns 476 nätstationer, med totalt 1 200 km hög- och lågspänningsledningar. Genom att vi verkar lokalt och bygger våra anläggningar i egen regi så får vi den kunskap och lokalkännedom som behövs för snabb och god service även när väder och annat spelar mot oss.

Vår uppgift är att ge dig en säker elförsörjning.

Affärsidé
Kvänum Energi tillhandahåller energi i form av elkraft och värme, samt entreprenader inom energi och kommunikation.

Genom hög service och kunskapsnivå tillhandahålls väl fungerande nät och olika lösningar på bioenergi.

Vision
Kvänum Energi är ett självklart alternativ inom energisektorn. Genom starkt engagemang bidrar vi till en positiv utveckling i landet.

Fakta om koncernen:
Årsomsättning 95 MSEK
Energiomsättning 332 000 MWh
Antal anställda 19
Antal lågspänningskunder 4 000
Antal högspänningskunder 9

Anslutna produktionsanläggningar:
Vindkraftverk 46
Vattenkraftverk 9