Nät

Nät

För att leverera el till en bostad krävs ett anslutet ledningsnät på såväl lokal som nationell nivå. För att underhålla och säkra elleveransen via detta elnät till bostaden tas en Nätavgift ut av dig från det bolag som äger ledningarna. Ofta är ägarna någon av de större bolagen som Vattenfall, Eon, Fortum och Svenska Kraftnät. Nät-marknaden är inte konkurrensutsatt vilket innebär att det endast finns en ägare inom varje område.

Avgiften består av en fast och en rörlig del där summan på den fasta avgörs av storleken på din fastighets huvudsäkring. Den fasta avgiften delas sedan upp på dina fakturor under året. Den rörliga delen av nätavgiften är bunden till elförbrukningen och har en summa knuten till varje kilowatttimme som förbrukas.

I princip sätter varje bolag sina egna priser men för att reglera såväl pris som kvalitet övervakar Energimarknadsinspektionen nätföretagen och deras verksamhet.

Våra nätavgifter hittar du här