Företagstjänster

Företagstjänster

Vi kan erbjuda en rad tjänster som hjälper dig att hålla nere kostnaderna och undvika driftstopp. Vi kan även bistå med energirådgivning och utbildningar för din personal. Är du intresserad av nedanstående tjänster, kontakta:

kundtjänst, tel 0512- 79 70 70, patrik@kvanumenergi.se

Termofotografering
Termofotografering är ett effektivt sätt att kontrollera varmgång i en elanläggning fungerar som den ska, för att undvika obehagliga överraskningar.

Mantelprovning
Vi kan utföra mantelkontroll på såväl hög- som lågspänningskablar för att kontrollera status efter förläggning – den vanligaste orsaken till kabelfel.

Jordtagsmätning
Jordtagsmätningar utföres med olika tekniker, beroende på anläggningens förutsättningar.

Nätanalys
Vi utför även avancerade nätanalyser, som t ex kontroll av övertoner, laster, fasvinklar o s v.