Leveranskvalitet

Leveranssäkerhet

 

Vi har som mål att alltid ge dig som kund elleverans årets alla dagar och timmar.

Tyvärr klarar vi inte alltid detta, de kan bero på att vi gör ombyggnader i elnätet, vädrets makter eller tekniken är emot oss.

Här nedan kan du se en sammanställning över leveranssäkerheten för ditt elnätsbolag,

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening under 2016.

 

Typ av avbrott i uttagspunkt SAIDI SAIFI
Oplanerade avbrott <12 timmar 24,2 minuter 0,401
Oplanerade avbrott >= 12 timmar 0,0 minuter 0,0
Aviserade svbrott 67,1 minuter 0,385

 

SAIDI = summan av all kundavbrottstid delat med totala antalet nätkunder.

SAIFI = summan av antalet kundavbrott delat med totala antalet nätkunder.

SAIDI och SAIFI är det sätt som vi redovisar leveranssäkerheten i vårt elnät till Energimarknadsinspektionen varje år.