Nätavgift

Säkringstariff

Fast avgift Kr/år, exkl moms Inkl moms
Enfas 1 308:- 1 635:-
Lägenhet 924:- 1 155:-
16 Amp 2 064:- 2 580:-
20 Amp 2 628:- 3 285:-
25 Amp 3 312:- 4 140:-
35 Amp 4 620:- 5 775:-
50 Amp 6 708:- 8 385:-
63 Amp 8 412:- 10 515:-
80 Amp 10 644:- 13 305:-
100 Amp 13 368:- 16 710:-
125 Amp 16 716:- 20 895:-
160 Amp 21 468:- 26 835:-
200 Amp 27 084:- 33 855:-

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgifter tillkommer på ovanstående nätavgifter.

För lågspänningskunder 57,50 kr exkl moms och för högspänningskunder 3 827 kr exkl moms.

Rörlig avgift Exkl moms Inkl moms
Öre/kWh 15,5 19,4

 

Meddela flyttning 30 dagar innan. Ni debiteras tills dess att flyttning är godkänd.

Engångsavgifter Exkl moms Inkl moms
Nyanslutningsavgift av mätpunkt för max
25 Amp. huvudsäkring inom planlagt område
21 500:- 26 875:-
Övergång från 1-fas till 3-fas vid äldre
abonnemang
3 000:- 3 750:-
Vid utökning av abonnemang från 25A till 35A eller annat högre Amp. tal utgår en avgift med: 400:-/Amp 500:-/Amp
Vid anslutning till korttids- och tillfälliga abonnemang (max 1 år) inom planlagt område utgår för max 25 Amp. in- och urkopplingsavgift, med: 1 200:- 1 500:-

 

Vid större lågspänningsleveranser eller då anslutningskostnaderna väsentligt överstiger fastställda engångsavgifter äger föreningen rätt att ta ut 3/4 av sin självkostnad.

Kund som önskar utöka sitt abonnemang eller övergå till annan tariff ska kontakta föreningens driftledarkontor för eventuellt förändrade villkor. Detta gäller även vid installation av elvärme, värmepump eller annan ökat effektuttag.

Anmärkningar
Abonnemangsavgift erlägges för varje mätpunkt. Abonnemangsklassen bestäms av storleken på den passdel som begränsar mätarsäkringens
storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av mätarsäkringens storlek.

I fastighet, där fler än 2 abonnemang finns per servisledning, utgår avgift för lägenhetsabonnemang vid max 16 Amp huvudsäkring.

Avläsning av mätaren sker vid tidpunkt som bestäms av nätägaren. Mätaren skall därför hållas tillgänglig året om.

Debitering sker varannan månad efter mätaravläsning. Anläggning med årsförbrukning över 10 000 kWh debiteras varje månad.

Ränta debiteras med referensränta +8% från förfallodagen tills betalning kommit oss tillhanda. Räntan debiteras på nästkommande
räkning.

Stor förändring av din elförbrukning? Meddela oss vid större förändringar av din elförbrukning.

Avgifter Inkl moms
Påminnelseavgift: 60:-
Krav: 180:-
Delgivningsman: 850:-
Avstängningskostnad: 1 200:-