Råd om reservkraft

Ser du ett behov av reservkraft är det mycket du behöver tänka på:

  • Tänk igenom vad du måste försörja med reservel och gör prioriteringar.
  • Generatoreffekten i reservelverket måste vara dubbelt så hög som den inkopplade motoreffekten, för att klara av startströmmen. Det finns många billiga reservelverk på marknaden med för låg effekt, som kan locka till onödiga felköp.
  • Installation av intag och omkopplare mellan normal-el och reserv-el ska alltid göras av behörig elektriker. Föranmälan skall skickas till Kvänumbygdens Energi.
  • Vid installation av reservkraftintag krävs ett separat jordtag. Inom vårt verksamhetsområde hjälper vi till med dimensionering och råd kring utförandet.

Kontakta kundtjänst, tel 0512-79 70 70,
kundtjanst@kvanumenergi.se

Här hittar du leverantörer av reservelverk:
Kvänum Järn
LantbruksNet