Röjningar

Vi genomför underhållsröjning kring hög – och lågspänningsledningar för att trygga och säkra elleveransen.
Information om var röjningsarbete pågår informerar vi om här och på vår Facebooksida.
Har du som mark- eller fastighetsägare några funderingar i samband med detta är du alltid välkommen att höra av dig till oss! 0512-797070